10 steg til utdanning i utlandet

Drømmer du om å studere i utlandet? ANSA har hjulpet norske studenter med å realisere denne drømmen i 60 år – her gir de deg sine ti beste tips!

1. Hva skal du studere?

Eller rettere sagt – hva skal du bli når du blir stor? Et enkelt spørsmål for noen, et umulig et for andre. Til syvende og sist bør du velge en utdanning som kvalifiserer deg for en karriere som du ønsker deg!

Er du usikker på hva du vil? Fortvil ikke, det finnes mange du kan snakke med som både har kompetanse og oversikt over hvilke muligheter som finnes. Prøv utdanningsrådgivere på videregående skole eller studieveiledere ved høgskoler og universiteter. Hos utdanning.no finner du oversikt over karrieresentre og andre steder du kan få rådgivning. Det er også enkelt å gjøre din egen research – Hos ANSA.no finner du en oversikt over studieland og studier.

2. Hvor vil du studere?

Verden står for dine føtter! Få en oversikt over hvor du kan studere på ANSA.no hvor informasjonssenteret har skrevet om hele 49 studieland!

I ANSA-verden har vi 27 land, såkalte ANSA-land og du finner oversikten over dem her. I disse landene er det dannet landsstyrer av norske studenter og det vil det være et godt, norsk nettverk dersom det er viktig for deg.

Les om andres erfaringer! Hvordan har egentlig norske utenlandsstudenter det? På ANSA.no kan du lese om norske utenlandsstudenters erfaringer fra studiesteder rundt om i hele verden.

Snakk med noen som er der! Ta kontakt med ANSAs frivillige kontaktpersoner– de befinner seg i utlandet akkurat nå og kan fortelle deg om sine erfaringer. Det kan være alt fra om du trenger å ta med deg vinterjakke, til hvordan du kommer deg til skolen.

Lær deg et nytt språk! Men, ha i bakhodet at de fleste læresteder tilbyr undervisning på det lokale språket. Velg et land med studiespråk som du behersker eller ønsker å lære deg. Lånekassen gir støtte til språkkurs eller et helt språksemester (med unntak av engelsk, svensk og dansk).

3. Hvilken skole passer for deg?

Etter du har bestemt deg for hvor og hva du vil studere, er det på tide å finne den skolen som passer best for deg. På landsiden til ditt aktuelle studieland vil du få en oversikt over skoler som blant annet er støttet av Lånekassen. Du kan også søke etter fag her.

Se ANSAs komplette sjekkliste for å velge riktig lærested.

Du kan også bruke Lånekassens søkemotor for å se hvor andre norske studenter har studert de siste årene.

4. Hva er opptakskravene?

For å gjøre studiedrøm til virkelighet må du jo faktisk også komme inn på skolen. Men hva kreves? Her er det flere muligheter, men minstekravet er ofte generell studiekompetanse også for studier i utlandet. Det er også verdt å merke seg at tilleggspoeng og realfagspoeng ikke teller i utlandet!

Informasjon om opptakskrav ved studier i utlandet finner du her:

5. Pass på at du rekker søknadsfristen!

Det høres kanskje selvsagt ut, men det er et viktig punkt! Skoler i utlandet har ulike frister fra de norske – og ofte må du begynne planleggingen lang tid i forveien.

Få oversikt over ulike studielands søknadsfrister her.

6. Sjekk at studiet godkjennes i Norge etter endt utdanning

Noen yrker krever godkjenning i Norge for at du kan søke jobb. Dette er det Nokut som bestemmer. Godkjenning er spesielt aktuelt for helsefag som medisin, psykologi og veterinær, men også for å bli advokat. Mer informasjon om godkjenning av helsefag finner du på Sak.no.

For andre lovregulerte yrker, se Nokut.no eller les mer om godkjenning av studier her.

7. Hvordan søker jeg?

Søknadsfrister og søknadsprosedyrer varierer fra land til land og fra lærested til lærested. Du finner nærmere informasjon om søknadsfrister og søknadsprosesser på ANSAs landsider.

Du blir ofte spurt om å legge ved dette ved søknaden:

      • Oversatt vitnemål til engelsk (evt. spansk, tysk, fransk e.l.)
      • Motivasjonsbrev
      • Anbefalingsbrev

Her kan du se en liste over søknadsfrister eller se forøvrig svarene på ofte stilte spørsmål

8. Finansiering

Det er ofte avgjørende å få støtte av Lånekassen. Dette kan du finne ut ved å sende opptaksbrevet ditt fra lærestedet til Lånekassen.

Les mer om hvor mye du kan få og hvilke studier som er støtteberettiget på Lånekassens sider.

9. Sjekk informasjon om visum, helse og forsikring

Visum: Undersøk om du trenger visum for å studere i landet du skal til. Dette finner du bl.a. informasjon om under landets side på ANSA.no – som for eksempel www.ansa.no/usa Dersom du trenger visum søker du om dette etter du har fått opptaksbrev fra universitetet ditt.

Helse: Dersom du får støtte fra Lånekassen vil du også automatisk være medlem av folketrygden. Dette er viktig, og dersom du ikke får støtte fra Lånekassen bør du søke om frivillig medlemskap. Mer informasjon om folketrygden finner du på NAV.no.

 

Forsikring: Selv om du er medlem av Folketrygden anbefaler NAV at du også tegner en studentforsikring mens du er student i utlandet.

ANSAs studentforsikring er en skreddersydd forsikring for deg som er utenlandsstudent. Les mer om forsikringen på www.ANSA.no/forsikring.

10. Meld deg inn i ANSA!

Alle som har kommet inn på en skole i utlandet kan bli medlem av ANSA.Vi har medlemmer fra videregående og opp til doktorgradsnivå i mer enn 90 forskjellige land!

Hvis noe skulle skje med deg mens du befinner deg i utlandet kan du føle deg trygg på at ANSA er der for deg. Vår sosialrådgiver kan kontaktes både på e-post og telefon. Vi har dessuten en beredskapsplan ved f.eks. ulykker eller naturkatastrofer.

I 27 land har ANSA-studentene organisert seg med et eget styre, og disse landene kalles derfor ANSA-land. Hvert år arrangeres det ca. 450 arrangementer over hele verden i ANSA-regi; alt fra 17. maifeiring og fest til faglig aktivitet av ulik art, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta.

Teksten er hentet fra ung.no, og skrevet av ANSA