Friår eller slutte på skolen? Husk på dette

Her er en huskeliste over hva du må ordne dersom du vil ta et friår før, eller i løpet av videregående skole, bytte utdanningsprogram eller slutte underveis i skoleåret!

Noen tar et friår i løpet av videregående skole, eller bytter utdanningsprogram. Andre venter et år etter ungdomsskolen før de begynner på videregående, mens noen er så skolelei at de slutter underveis i skoleåret. For å hjelpe deg som vil ta friår, bytte utdanningsprogram eller slutte på skolen har vi derfor laget en huskeliste over hva som må ordnes:

  1. Prat med rådgiver eller kontaktlærer før du slutter.Er det noe skolen kan gjøre? Hva med å bytte utdanningsprogram? Kan undervisningen tilpasses deg på en annen måte, eller kan bedre oppfølging fra lærerne hjelpe på motivasjonen? Om du har prøvd alle alternativer og motivasjonen fremdeles er borte, kan et friår være en mulighet for å få opp motivasjonen igjen. Pass bare på at avgjørelsen du tar er gjennomtenkt og at du ser alle fordeler og ulemper. Rådgiveren på skolen kan være lur å prate med hvis du vil “kaste ball” med noen om hvilke alternativer som finnes.
  2. Si ifra til skolen og Inntakskontoret om at du ikke ønsker skoleplass.Si i fra at du ikke skal gå på skole det neste året. Har du allerede søkt skoleplass for neste år? Gi beskjed til Inntakskontoret i fylket der du bor om at du ikke kommer til å benytte plassen likevel. Det er Inntakskontoret som behandler søknadene om skoleplass i videregående skole. Opplys Inntakskontoret om at du skal ha et friår, og spør hvordan du skal gå fram for å søke deg inn igjen neste år.
  3. Utvidelse av ungdomsretten?
    Dersom du er syk over lengre tid, eller det er andre sosialmedisinske grunner til at du ikke klarer å fullføre videregående skole på vanlig tid, kan du søke om utvidet rett til å gjennomføre. Du må søke FØR den vanlige ungdomsretten din går ut. Det kreves også dokumentasjon fra fastlege, psykolog eller liknende.
  4. Lag deg en plan for når, hvor og hvordan du skal begynne igjen
    Sjekk med Inntakskontoret i ditt fylke om hvilke frister som gjelder, og hvordan du skal gå fram for å søke deg inn igjen. Alle elever har rett til skoleplass igjen året etter dersom de tar seg et friår for å jobbe, gå på folkehøgskole eller liknende. Man har også rett til å bytte utdanningsprogram. Trenger du hjelp underveis plikter også Oppfølgingstjenesten å bidra.
  5. Jobb med å bygge opp motivasjonen igjen!Friår kan være et fint pusterom fra skole- og leksestress. Likevel er det mange som glemmer at friåret kun skal være et pusterom. Det kan derfor være vanskelig å begynne på skolen igjen etter et år der man har blitt vant med å tjene penger i jobb, dyrke interessene sine på folkehøgskole eller oppleve verden i utlandet. Derfor er det viktig å forberede seg på at du skal tilbake på skolebenken neste skoleår! Det er også viktig å huske på at om man ønsker å få en jobb man kan trives med over lenger tid, må man fullføre grunnskolen og videregående skole! Det er altså viktig at du klarer å gjennomføre skolegangen mens du fortsatt har rett til det, selv om du tar deg et friår underveis.

 

Teksten er hentet fra ung.no