Mange studenter i boligkø

Ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) er det nå 11.307 studenter på venteliste for å sikre seg studentbolig.

Årets køtall fra Norsk studentorganisasjon (NSO), i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge, viser at antallet studenter på venteliste for studentbolig øker sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det er alvorlig at så mange starter studietiden uten å ha et sted å bo. Studiestart skal brukes til å bli kjent med medstudenter og fagmiljøet, ikke til å gå på visninger og hoppe fra sofa til sofa, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

Les også: Sterk prisøkning på utleieboliger i Oslo i juni

Til tross for at regjeringen har satset stort på bygging av studentboliger er det flere som står i kø i 2016, enn året før. Regjeringen bevilget penger til bygging av 2200 studentboliger for 2016. NSO mener det bør økes til 3000 boliger i statsbudsjettet for neste år. En av grunnene er en økning i antall studenter. Det er også en utfordring å finne gode og rimelige tomter, eller at det tar lang tid å behandle byggesøknader i kommunen. Studentboliger bygges som et spleiselag mellom staten og studentene gjennom studentsamskipnadene. NSO utfordrer nå vertskommunene.

– Vi trenger flere studentboliger. I tillegg til at regjeringen må opprettholde og øke sin satsning håper vi nå kommunene blir med og sikrer rimelige tomter og rask saksbehandling, uttaler Andenæs.

Utleiemegleren på sin side, avviser at det skal være noen grunn til at studenter står i kø for bolig, og viser til at det er et stort antall ledige boliger på markedet.

Det er Oslo og Akershus som utmerker seg med flest studenter i kø for studentbolig. Her står 6264 studenter på venteliste, noe som er nesten en dobling fra i fjor.

I Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Nord-Trøndelag står det ingen i kø for studentbolig, ifølge en oversikt utarbeidet fra NSO.

Teksten er hentet fra estatenyheter.no

Skrevet av Thor Arne Brun