Personvern

Hvem er vi:

Utdanninginorge.no eies av TDK Media AS, Drammensveien 39, 0271 Oslo

I samarbeid med Russ.no informerer vi medlemmene der om utdanning og søkandsfrister.


Her kan du se personværnerklæringen til Russ.no hvor du registrerte deg: https://medlem.russ.no/privacystatement/index